Header_bg

Chính sách thanh toán và hoàn/hủy

Chính sách thanh toán và hoàn/hủy

Hoàn 100% tiền tour trong trường hợp tour bị hủy do không đủ người tham gia để tổ chức (có tham khảo ý kiến khách hàng)
Hoàn 100% khi hủy tour trước chuyến đi ít nhất 7 ngày
Hoàn 50% tiền tour với các trường hợp
– Hủy chỗ trước khi đi tour từ 3-7 ngày.
– Tour bị hủy trong vòng 3 ngày trước khi đi do các yếu tố bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, chính trị,… không dự báo được.
Không hoàn tiền khi hủy chỗ trong vòng 3 ngày trước khi đi